การใช้งานอุปกรณ์ Optical Fiber Termination Kit (OFTK)


            เนื่องจากความต้องการการใช้งาน Internet ความเร็วสูง หรือ Broadband Internet ในสังคมปัจจุบันนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก รวมถึงประชาชนทั่วไป  ดังนั้นโครงข่ายที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูล สำหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จึงจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความเร็ว  ความเสถียรและต้องมีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งในปัจจุบันโครงข่ายที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ คือการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่าน โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง

           เทคโนโลยีการสร้างข่ายเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันนั้น ในโครงข่ายจะเต็มไปด้วยจุดเชื่อมต่อ เชื่อมโยงต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่เปราะบางและอาจเป็นสาเหตุของความไม่เสถียรของโครงข่าย ซึ่งจุดเชื่อมต่อเชื่อมโยงต่างๆเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะชำรุด อันเนื่องมาจากการใช้งานสายที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดตั้งที่เสี่ยงต่อการเกิดการสูญเสียทางแสงสูง มีความโค้งงอของสายมากเกินไปหรืออาจเกิดจากความมั่นคงแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อสายต่างๆนั้น ไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการใช้งานกลางแจ้ง หรือในที่ที่มีสัตว์จำพวกที่มีฟันกัดแทะ เหตุการณ์เหล่านี้ย่อมมีผลทำให้โครงงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเส้นใยแก้วนำแสงขาดประสิทธิภาพ

            อุปกรณ์ชุดสาย OFTK ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมานั้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการสูญเสียของสัญญาณในข่ายสายที่มาจากการโค้งงอ (bending loss) การแตกร้าว (fiber crack) ความไม่แข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ และยังช่วยลดต้นทุนการติดตั้งต่อจุดกรณีการติดตั้งที่บ้านลูกค้าได้อีกด้วย       

ชุดสาย OFTK ในแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย อุปกรณ์หลัก คือ ตัวสาย Pigtail หรือ Patch Cord และอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
อุปกรณ์หลัก ได้แก่...
      - สาย Pigtail หรือ Patch Cord (ความยาวตั้งแต่ 1.5 หรือ 3 เมตรขึ้นไป)
      - เปลือกนอกเป็นวัสดุประเภท Low Smoke Zero Halogen (LSZH) มีขนาดความโต 2-3.5 mm.
      - ตัวสาย Fiber เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T G.657 B3
      - สามารถโค้งงอและมี Bending radius ต่ำสุดที่ 5 mm.

อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่...
      - ท่อหดชนิด Heat-shrinkable tube (ท่อหดสีดำ Dia. 7-9.5 mm. ยาว 100 mm. มีกาวอยู่ด้านในและความสามารถในการหด(เหี่ยว) ไม่ต่ำกว่า 3:1 เท่า)
      - ท่อหดชนิด Reinforce metal heat-shrinkable splice protector (ท่อหดสีขาวใสสองชั้น มีแท่งเหล็กอยู่ภายใน Dia. 4-4.2 mm. ยาว 60 mm. มีความสามารถในการหด(เหี่ยว) ไม่ต่ำกว่า 2:1 เท่า)
      - Cable Tie สำหรับจับยึดสาย OFTK เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Splice tray

 ข้อมูลจาก NuuNa THOF