ผลงาน

ส่งมอบเครื่อง Fusion Splicer จำนวน 5 เครื่องให้กับศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง

ส่งมอบเครื่อง Fusion Splicer จำนวน 5 เครื่องให้กับศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง

ติดตามงานกับสถาบันนวัตกรรมทีโอที ที่น. 3.2

ติดตามงานกับสถาบันนวัตกรรมทีโอที จ.พระนครศรีอยุธยา

ลงพื้นที่พบปะลูกค้า  ดูหน้างานจริง