เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสโก้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย Core alignment fiber fusion splicer และ

Optical Fiber Termination Kit (OFTK)  ภายใต้แบรนด์ ESSCOM